بانک کتاب ثبت لینک
بستن تبلیغات [X]
ریاضت : بی همتا

بی همتا

منو اصلی

ورود

درباره وبلاگ

  کتاب ها،مقالات و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات مربوط به انسان

مطالب تصادفی

محبوب ترین مطالب

موضوعات

دوستان

آمار وبسایت

 • بازدید امروز : 86
 • بازدید دیروز : 48
 • بازدید این هفته : 332
 • بازدید این ماه : 2037
 • بازدید امسال : 43296
 • بازدید کل : 56111
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد کل مطالب : 647
 • تعداد نظرات : 0
 • ما را با rss دنبال كنید !!!

نت پیانو نت ویولن نت سنتور نت گیتار

قدرت و معرفت

قدرت و معرفت

انسان بدین دلیل تنھا حیوان فکور و دارای اراده به فھمیدن و گرایشات متافیزیکی است که در آن واحد

حریصترین و ضعیف ترین حیوانات است که این دو ویژه گی نیز رابطه ای متقابل دارند یعنی حرص

موجب ضعف می شود و ضعف ھم حرص را تشدید می کند .انسان به لحاظ عقل غریزی جھت تنازع بقا نیز

ضعیفترین حیوانات است یعنی نادانترین و ناتوانترین حیوانات در قلمرو ارضای نیازھای حیاتی خویش

است و این انگیزه تفکر و اراده به فھمی برتر از حیات حیوانی و گرایش ماورای طبیعی در انسان است. به

ھمین دلیل آدمھای ثروتمند تر نیاز کمتری به تفکر و متافیزیک دارند و لذا لامذھب ترند. و اگر در عصر مدرن

ھم شاھد کفر جھانی بشر ھستیم به دلیل بی نیازی و قدرت و ثروت و رفاه بیشتری است که از بابت

علوم و فنون عاید بشر شده است و به ھمین دلیل در دھه ھای اخیر که نا امنی ھا و بیماریھا و ھراسھا

و ھلاکتھای جدیدی از بطن علوم و فنون جدید پدید آمده یکبار دگر شاھد گرایشات متافیزیکی و معنوی

البته در طبقات فقیرتر ھستیم.

از این دیدگاه می توان به فلسفه ریاضت و زھد و تقوا درمردان حق آگاه شد. آنھا با انتخاب فقر و ضعف

در واقع آگاھانه خود را در شرایط تفکر و معنویت و مکاشفات ماورای طبیعی قرار می دھند. پس اراده به

قدرتی برتر و متافیزیکی محصول درک اشد ضعف در حیات فیزیکی است و این منشأ اراده به فھم و

معرفتی روحانی است . بقول نیچه اراده به قدرت علت العلل ھمه فعل و انفعالات انسان است و لذا میل

به دین و عرفان و متافیزیک نیز معلول اراده به قدرت معنوی و ماورای طبیعی میباشد تاضعف فیزیکی

را جبران کند.

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم ص148


برچسب‌ها: قدرتشناختضعف و ناتوانیتنازع بقاریاضت

نویسنده : رضا | تاریخ ارسال : يکشنبه 22 بهمن 1396

اسلام چگونه دینی است؟ (آخرالزمان اسلام)


اسلام چگونه دینی است؟ (آخرالزمان اسلام)

امروزه حتی بسیاری از علمای دینی ما می گویند که : آدم می تواند یک مسلمان بسیار خوب و مخلص
باشد و در عین حال در کاخ بنشیند و زن و بچه ھایش ھر یک دارای اتوموبیل آخرین مدل باشند و تعطیلات
را به جھانگردی بپردازند و خلاصه غرق در عیش باشند. زیرا ھمه اینھا نعمات خداست و برای بندگانش
آفریده شده و اتفاقاً لایق یک مسلمان خوب است..........
و از طرفی در قرآن می خوانیم که محمد (ص) اسوه مسلمانان باید باشد و نیز ما ھم مدعی ھستیم که
اسوه زندگی ما علی(ع) است و فاطمه (ع) و .......
می گویند اسلام دین زھد نیست و آدم باید دلش پاک باشد........
و این در حالی است که اگر بودا بعنوان مظھر ریاضت در تاریخ فقط بخشی از عمرش را ریاضت کشید
محمد و علی و فاطمه تمام عمرشان را سنگ به شکم می بستند. پس براستی تکلیف اسلام و مسلمانی
چیست؟ اینست مسئله ! بودن یا نبودن! و کل مردم ما ھم سرگردان ھمین مسئله اند که بالاخره اسلام
چیست تا تکلیف خود را با آن یکسره کنند و گوئی ھیچکس نیست که اسلام را به زبان ساده معرفی کند
زیرا اگر قرآن و سنت و عترت ملاک باشد که اسلام نیازی به معرفی ندارد ولی متأسفانه ھزاران حدیث
ضد و نقیض وجود دارد که طبق آنھا اسلام از کاخ معاویه تا غار ریاضت جای فعالیت دارد. گوئی که
اسلام مکتب و مذھب بسیار فراخی است که حتی شیاطین ھم می توانند در آن کوس انالحق بزنند
و خلاصه برای ھمه جاھست الا برای امام زمان به ھمین دلیل ھم غایب است چھارده قرن پیش حتی
معاویه ھم مسلمان محسوب می شد ولی آیا امروزه ھم ھمینطور است؟ آخرالزمان یعنی آخرین مھلت
برای مسلمان بودن یا نبودن.

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم ص 48


برچسب‌ها: اسلامزهدریاضت

نویسنده : رضا | تاریخ ارسال : پنجشنبه 22 مهر 1395